Aktualności

Wiosenne „porządki” dzierżawców na terenie OW Głębokie.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż wyrzucanie gabarytów, materiałów remontowych, traw oraz liści przy śmietnikach na terenie  OW Głębokie skutkować będzie podniesieniem stawki za wywóz nieczystości stałych. PGK…

I N F O R M A C J A

  W dniu 2 maja 2019r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Międzyrzeczu będzie nieczynny.  Odpady z selektywnej zbiórki,  będzie można przywieść do PSZOK w dniu  18 maja…

Usługi w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów

Spółka od stycznia 2018 r. rozpoczęła świadczenie usług, na rzecz Gminy Międzyrzecz  w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów, oraz kontynuuje prace związane z oczyszczaniem chodników Harmonogram prac Spółka dysponuje…

Administracja targowiskiem

W ramach podpisanej umowy z Gminą Międzyrzecz spółka administruje i odpowiada za utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Międzyrzeczu. Pobiera również i na rzecz Gminy opłaty z tyt. opłaty targowej.

Zarządzanie cmentarzami

  Spółka PGK Sp. z o.o. przejęła w 2017 r. prace związane z zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz  położonymi w Bukowcu, Gorzycy, Kalsku, Kaławie, Kuligowie, Wyszanowie, Żółwinie i Międzyrzeczu.…
Menu