Oferta dla Firm

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY         

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zostało powołane na mocy uchwały XXX/307/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 14 lutego 2017 r. w celu wykonywania usług komunalnych na rzecz Gminy Międzyrzecz.

Spółka PGK Sp. z o. o. zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem cmentarzy komunalnych, targowiska miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni miejskiej i utrzymaniem czystości.

Pragnę zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie pielęgnacji zieleni jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.

Menu