Wiosenne „porządki” dzierżawców na terenie OW Głębokie.

AKTUALNOŚCI, OW-GLEBOKIE

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż wyrzucanie gabarytów, materiałów remontowych, traw oraz liści przy śmietnikach na terenie  OW Głębokie skutkować będzie podniesieniem stawki za wywóz nieczystości stałych.

PGK Sp. z o.o. wywozi tylko odpady zmieszane – komunalne z koszy usytuowanych na OW Głębokie.

Menu