JAK SEGREGOWAĆ

TEKTURA

I PAPIER

Wrzucamy do niebieskiego pojemnika:

 • gazety i czasopisma
 • prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i terminarze
 • papierowe torby na zakupy
 • zużyte zeszyty i stare książki
 • papier biurowy i kserograficzny
 • kartony i tektury
 • koperty

Nie wrzucamy:

 • tapet
 • zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru
 • papieru z folią
 • pieluch i innych artykułów higienicznych
 • worków po cemencie
 • papieru faxowego, termicznego i przebitkowego
 • segregatorów z okuciami
 • kalki technicznej

Przed wrzuceniem kartony i tekturowe opakowania złóżmy – w ten sposób zajmą one mniej miejsca. Zbindowane kartki rozerwijmy.

METAL

I PLASTIK

Do żółtego pojemnika na metale plastik wrzucamy:

 • zgniecione puszki aluminiowe po napojach
 • puszki z blachy stalowej
 • naczynia do gotowania
 • metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
 • folię aluminiową
 • pokrywki ze słoików
 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki
 • zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych
 • zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej
 • plastikowe worki, torebki i reklamówki
 • plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
 • opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. – tzw. tetrapaki

Nie wrzucamy:

 • opakowań po aerozolach
 • baterii oraz puszek po farbach
 • opakowań po lekach
 • butelek i opakowań po olejach przemysłowych
 • styropianu i innych tworzyw piankowych
 • zabawek oraz sprzętu AGD
 • plastikowych szyb z pleksy
 • plastikowych elementów pojazdów np: deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka

Przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania oraz kartony opróżnijmy, osuszmy i zgniećmy!

OPAKOWANIA SZKLANE

Do pojemnika zielonego na szkło kolorowe i pojemnika białego na szkło bezbarwne wrzucamy jedynie szkło opakowaniowe:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • opakowania po kosmetykach

Pozostałych rodzajów szkła nie zbiera się podczas selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze względu na zróżnicowaną temperaturę topnienia szkła w procesie przetwarzania.

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów
 • szkła stołowego
 • szkła żaroodpornego
 • szkła okularowego
 • szkła okiennego i zbrojonego
 • szyb samochodowych
 • luster
 • luksferów (pustaków szklanych)
 • żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych
 • zniczy z woskiem

Przed wrzuceniem szklane butelki i opakowania porządnie opróżnijmy i osuszmy!
Tak posegregowane odpady ułatwią pracę w sortowni, a dzięki dokładnemu zgniataniu zaoszczędzimy miejsce w kolorowych pojemnikach.

Gruz i odpady remontowe

Niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z Twojego gospodarstwa domowego można przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Menu