OPŁATY OW-Głebokie

AKTUALNOŚCI, OW-GLEBOKIE

Zarządzenie nr 1/Z/2023

Prezesa  Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu

z dnia 19.06.2023 r.

 

w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów na  terenu na Ośrodku Wypoczynkowym  „Głębokie” w Głębokim

Na podstawie § 20 umowy spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w  Międzyrzeczu, zarządzam, co następuje:

Traci moc Zarządzenie nr 3/Z/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., które zastępuje się Zarządzeniem nr 1/Z/2023 z dnia 19.06.2023 r.

 

§ 1

Ustala się następujące opłaty za korzystanie z pola namiotowego na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”  (brutto za jedną dobę):

a)    Opłata za jedną osobę:

·      Dorosłą                                                                                 9,00 zł

·      Młodzież szkolna (do 18 roku życia)                                 7,00 zł

·      Dzieci do lat 7                                                                      6,00 zł

 

b)    Ustawienie namiotu

·      1-2 osobowego                                                                    15,00 zł

·      3-4 osobowego                                                                    17,00 zł

·      Większego niż 4 osobowy                                                  19,00 zł

·      Przedsionek, przystawka (namiot) do kempingu            17,00 zł

c)    Ustawienie samochodu osobowego                                  17,00 zł

d)    Ustawienie samochodu kempingowego                            30,00 zł

e)    Ustawienie motocykla                                                          10,00 zł

f)     Ustawienie przyczepy kempingowej

·      1 osiowej                                                                              30,00 zł

·      2 osiowej                                                                              35,00 zł

g)    Podłączenie do energii elektrycznej                                  12,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

 

 

 

§2

Ustala się następujące stawki opłat za pobyt w domkach letniskowych i pokojach gościnnych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” (brutto za jedną dobę):

a)    Domek letniskowy

·      Do 7 dni                                                                                120,00 zł

·      Powyżej 7 dni – do 14 dni                                                   110,00 zł

·      Powyżej  14 dni                                                                   100,00 zł

b)    Pokój gościnny                                                                     100,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

§ 3

Ustala się następujące stawki opłat za wejście i wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego „ Głębokie” (brutto)

a)    Wjazd na teren ośrodka za okazaniem przepustki (zakup w recepcji):

·      1 tygodniowa                                                                       50,00 zł

·      2 tygodniowa                                                                       70,00 zł

·      3 tygodniowa                                                                       90,00 zł

·      4 tygodniowa                                                                      100,00 zł

b)    Wjazd na parking (jednorazowy)                                       10,00 zł

(samochód osobowy, motocykle)

c)    Wjazd na teren ośrodka (jednorazowy)                            10,00 zł

(samochód osobowy, motocykle)

d)    Wjazd na teren ośrodka dla właścicieli domków letniskowych za okazaniem karty wjazdu

e)    Wyrobienie duplikatu karty wjazdu                                  80,00 zł

f)     Wstęp na teren ośrodka w zakresie nieopisanym w pkt od „a” do „e”

Ceny zawierają podatek VAT.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. i podlega wywieszeniu w miejscu ogólnodostępnym.


do pobrania

Zarządzenie nr 1/Z/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu z dnia 19.06.2023 r.
Menu