OPŁATY OW-Głebokie

AKTUALNOŚCI, OW-GLEBOKIE
Zarządzenie Prezesa  Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu
z dnia 01.06.2020 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów na  terenu na Ośrodku Wypoczynkowym  „Głębokie” w Głębokim
Na podstawie § 20 umowy spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w  Międzyrzeczu, zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z pola namiotowego na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”  (brutto za jedną dobę):
a) Opłata za jedną osobę:
• Dorosłą 8,00 zł
• Młodzież szkolna (do 18 roku życia) 6,00 zł
• Dzieci do lat 7 5,00 zł
b) Ustawienie namiotu
• 1-2 osobowego 10,00 zł
• 3-4 osobowego 12,00 zł
• Większego niż 4 osobowy 14,00 zł
• Przedsionek, przystawka (namiot) do kempingu 9,00 zł
c) Ustawienie samochodu osobowego 9,00 zł
d) Ustawienie samochodu kempingowego 21,00 zł
e) Ustawienie motocykla   6,00 zł
f) Ustawienie przyczepy kempingowej
• 1 osiowej 18,00 zł
• 2 osiowej 21,00 zł
g) Podłączenie do energii elektrycznej 12,00 zł
Ceny zawierają podatek VAT.
§2
Ustala się następujące stawki opłat za pobyt w domkach letniskowych i pokojach gościnnych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” (brutto za jedną dobę):
a) Domek letniskowy
• Do 7 dni 120,00 zł
• Powyżej 7 dni – do 14 dni 110,00 zł
• Powyżej  14 dni 100,00 zł
b) Pokój gościnny
Ceny zawierają podatek VAT.
§ 3
Ustala się następujące stawki opłat za wejście i wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego „ Głębokie” (brutto)
a) Wjazd na teren ośrodka za okazaniem przepustki (zakup w recepcji):
• 1 tygodniowa 50,00 zł
• 2 tygodniowa 70,00 zł
• 3 tygodniowa 90,00 zł
• 4 tygodniowa            100,00 zł
b) Wjazd na parking (jednorazowy)    8,00 zł
c) Wjazd na teren ośrodka (jednorazowy) 12,00 zł
d) Wjazd na teren ośrodka dla właścicieli domków letniskowych za okazaniem karty wjazdu
e) Wyrobienie duplikatu karty wjazdu
f) Wstęp na teren ośrodka w zakresie nieopisanym w pkt od „a” do „e”
Ceny zawierają podatek VAT.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu w miejscu ogólnodostępnym.

 

________________________________________________________________________________________________________________

do pobrania

Zarządzenie Nr 1/Z/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów turystycznych Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie

 

Menu