Zarządzanie cmentarzami

CMENTARZE

  Spółka PGK Sp. z o.o. przejęła w 2017 r. prace związane z zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz  położonymi w Bukowcu, Gorzycy, Kalsku, Kaławie, Kuligowie, Wyszanowie, Żółwinie i Międzyrzeczu.

Zarządzanie cmentarzami obejmują w szczególności nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu cmentarza oraz egzekwowanie jego postanowień wobec osób korzystających z terenu cmentarza, w tym nadzór nad pochówkami, ekshumacjami, kopaniem i murowaniem grobów, komunikacją wewnątrz cmentarza, ustawianiem nagrobków  i pomników, pielęgnowaniem grobów, wyznaczanie miejsc pochówku zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, prowadzenie ewidencji i pobór opłat za korzystanie z cmentarza, pozyskiwanie miejsc grzebalnych po 20 latach i ich przeznaczania do nowych pochowań, zabezpieczenie mienia cmentarza przez organizowanie właściwego dozoru.

W zakresie administrowania cmentarzem zadania Spółki polegają na utrzymaniu czystości terenu cmentarza, utrzymaniu zimowym, w tym odśnieżanie, posypywanie piaskiem, usuwanie gołoledzi, pielęgnacja terenów zielonych na cmentarzu, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16, a w soboty w godzinach od 8 do 14.

Menu