Aktualności

PSZOK – 24 GRUDNIA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych informuje, że dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 roku (sobota).    …

Stawka za wywóz ścieków OW GŁĘBOKIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 1 kwietnia2021r. stawka za 1 m3 ścieków na terenie OW Głębokie wynosi: 17,25 zł brutto.

OPŁATY OW-Głebokie

Zarządzenie Prezesa  Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu z dnia 01.06.2020 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów na  terenu na Ośrodku Wypoczynkowym  „Głębokie”…

Wiosenne „porządki” dzierżawców na terenie OW Głębokie.

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż wyrzucanie gabarytów, materiałów remontowych, traw oraz liści przy śmietnikach na terenie  OW Głębokie skutkować będzie podniesieniem stawki za wywóz nieczystości stałych. PGK…

I N F O R M A C J A

  W dniu 2 maja 2019r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Międzyrzeczu będzie nieczynny.  Odpady z selektywnej zbiórki,  będzie można przywieść do PSZOK w dniu  18 maja…
Menu