Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej

AKTUALNOŚCI

Spółka  świadczy usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej, pasów zieleni na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych. Na co dzień dział opiekuje się parkami, zieleńcami, skwerami na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz.

Menu