Administracja targowiskiem

TARGOWISKO

W ramach podpisanej umowy z Gminą Międzyrzecz spółka administruje i odpowiada za utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Międzyrzeczu. Pobiera również i na rzecz Gminy opłaty z tyt. opłaty targowej.

Menu