Stawka za wywóz ścieków OW GŁĘBOKIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż od 1 kwietnia
2021r. stawka za 1 m3 ścieków na terenie

OW Głębokie wynosi:

17,25 zł brutto.

Menu