GŁĘ

BO

KIE

Zarządzanie Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie – jest pierwszym zadaniem naszej Spółki powierzonym z dniem 01 kwietnia 2017 r. przez Gminę Międzyrzecz w drodze umowy dzierżawy zawartej 24 marca 2017 r.

Mamy ambitne plany przekształcenia terenów OW Głębokie w prawdziwą perłę – miejsce ekskluzywnego wypoczynku i rekreacji w oazie pięknej przyrody. Ze wstępnymi założeniami naszego planu można zapoznać się oglądając prezentację multimedialną pokazywaną po raz pierwszy na sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 14 lutego 2017 r. a także czytając treść załączonego pisma.

Menu