INFORMACJA!

OW-GLEBOKIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż w związku
z otrzymaniem tylko jednej oferty cenowej dotyczącej wywozu nieczystości
stałych z OW „Głębokie” od firmy ENERIS SUROWCE S.A. trwają negocjacje
o obniżenie stawki za wywóz śmieci.

Menu