OW
GŁĘBOKIE
zieleń PSZOK CMENTARZE OW GŁĘBOKIE
zieleń                 OW
GŁĘBOKIE
PSZOK CMENTARZE PSZOK PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
                OW
GŁĘBOKIE
PSZOK CMENTARZE zieleń CMENTARZE
zieleń                 OW
GŁĘBOKIE
PSZOK CMENTARZE ZIELEŃ

GŁĘBOKIE

Zarządzanie Ośrodkiem Wypoczynkowym Głębokie – jest pierwszym zadaniem naszej Spółki powierzonym z dniem 01 kwietnia 2017 r. przez Gminę Międzyrzecz w drodze umowy dzierżawy zawartej 24 marca 2017 r.

PSZOK

MIĘDZYRZECZ

UL. REYMONTA 5

PONIEDZIAŁKI: 7:00 – 18:00

OD WTORKU DO PIĄTKU: 7:00 – 15:00

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Międzyrzecza i okolic mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)*.

* Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 • materiały zawierające azbest;
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego;
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Menu